LIÊN HỆ

辦公室

Địa chỉ :Số 420, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam
Tel : 84-8-54171108
Fax : 84-8-54171109
E-mail: kristine@intergarmentcorp.com

工廠

Địa chỉ : Khu công nghiệp Thuận Yên Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Tel : 84-510-3813688
Fax : 84-510-3813998
Contact Person : Ms. Kristine Chen
E-mail: kristine@intergarmentcorp.com